Zábradlie View Crystal

zimné záhrady 123

POPIS

Systém zábradlí, který kombinuje minimalistickou avantgardní estetiku s maximálními požadavky na bezpečnost.

Jedná se o systém ve tvaru „U“ navržený k použití lepeného kaleného bezpečnostního skla s možným upevněním jak do podlahy, tak i do podesty.

Systém View Crystal odolává zatížení 1,0 kN/m aplikovanému ve výšce 1,1 m od jeho spodní části, proto, a v souladu s Eurokódem 1, je vhodný k použití v oblastech: A, B, C1, C2, C3, C4 a E.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Možnosti

Montáž do podlahy
Montáž v rovině s hranou podlahy
Montáž do podesty:
– Rovně s podlahou
– Rovně s dlažbou

» Maximální výška
1 100 mm

» Možnosti zasklení
Tento systém zábradlí dovoluje až 12 možností zasklení: dvojité sklo 10, 8 anebo 6 mm, spojené až čtyřmi PVB vrstvami 0,38 mm.

TYP
LEPENÉ
KOMPOZICE
10- 1.52 -10
10- 1.14 -10
10- 0.76 -10
10- 0.38 -10

8- 1.52 -8
8- 1.14 -8
8- 0.76 -8
8- 0.38 -8

6- 1.52 -6
6- 1.14 -6
6- 0.76 -6
6- 0.38 -6

Zkušebna

Zkoušky podle norem: UNE 85237:1991, UNE 85.238:1991 a UNE 85240:1990 a požadavků stanovených v Eurokódu 1 podle EN 1991-1-1:2003 /AC:2010

1 – Statická zkouška horizontální směrem ven.
2 – Statická zkouška horizontální směrem dovnitř.
3 – Dynamická zkouška s měkkým tělesem.
4 – Dynamická zkouška s pevným tělesem.
5 – Ověření specifikací Eurokódu 1 podle tabulky 6.12 pro kategorie použití 3kN/m.
KLASIFIKACE PODLE UNE 85240:1990: Třída A – VÝBORNÝ (1)

(1) Zkouška na referenčním zábradlí z lisovaného hliníku a skla, ukotveného do podesty, celkových rozměrů na úrovni terénu: 1 100 mm (V) x 1 500 mm (D).

Zkouška na referenčním zábradlí z lisovaného hliníku a skla, ukotveného do podesty, celkových rozměrů na úrovni terénu: 1 100 mm (V) x 1 500 mm (D).