Systém Tamiz

zimní zahrady 123

POPIS

» Pevné nebo nastavitelné lamely

» Systém okennic s pevnými nebo pohyblivými lamelami

» Sendvičový panel

» Sklo

TECHNICKÉ ÚDAJE

Odolnost proti větru
(UNE 13659:2004): Třída 6 (max)
Zkouška realizovaná podle normy UNE 1932:2001

Zkouška na referenční lamele:
120 mm / 1,8 m
145 mm / 2,0 m
190 mm / 2,5 m
250 mm / 3,0 m
300 mm / 3,5 m
400 mm / 4,2 m

Zkušebna

Odolnost proti větru
(UNE 13659:2004): Třída 6 (max)
Zkouška realizovaná podle normy UNE 1932:2001

Zkouška na referenční lamele:
120 mm / 1,8 m
145 mm / 2,0 m
190 mm / 2,5 m
250 mm / 3,0 m
300 mm / 3,5 m
400 mm / 4,2 m